top of page
Novo proxecto discográfico "Eixos Cromáticos"

"Eixos Cromáticos" é un traballo realizado por Alba Barreiro co propósito de divulgar música galega, máis concetamente a obra de Andrés Gaos e Jesús Bal y Gay, a través da transcrición para arpa e trío de obras para piano e orquestra desdes autores.

portada cd.PNG

Fotografía de Eduardo Irago.

bottom of page